Качеството е равно на доверие!
Обадете ни се +359 888 309 172

Babylog 8000

Вентилатор за недоносени и новородени деца

Проектиран за контролирана вентилация (IPPV) с PEEP или спонтанно дишане с CPAP.

Предназначен е за интензивна употреба.

PP 8000

Реанимационна маса

Предназначена е за поставяне в стаи за реанимация или за първоначална грижа.

КИЛИ МЕД ООД  © 2013