Качеството е равно на доверие!
Обадете ни се +359 888 309 172

Cato

Интегрирана анестезиологична работна станция с универсално приложение


Cicero B

Интегрирана анестезиологична работна станция.

Приложима при възрастни, деца и новородени

Cicero EM

Интегрирана анестезиологична работна станция

Приложима при възрастни, деца и новородени

Sulla 808

Дихателен апарат предназначен за обдишване с непрекъснат поток

Vapor 19.n

Изпарители 19.3 за всички видове наркозни апарати

КИЛИ МЕД ООД  © 2013