Качеството е равно на доверие!
Обадете ни се +359 888 309 172

EV 800

Вентилатор

За контролирано вентилиране на възрастни и деца с тегло над 12kg.

Evita 2

Вентилатор предназначен за интензивни грижи и дългосрочно приложение

За възрастни и деца с тегло над 5 кг.

Evita 2 dura

Вентилатор предназначен за интензивни грижи и дългосрочно приложение

Използва се при възрастни, деца и новородени.

Evita 4

Вентилатор

Предназначен за интензивни грижи и дългосрочно приложение

Oxylog

Мобилен вентилатор

Предназначен за контролирано вентилиране на възрастни и деца с тегло над 5кг.

Oxylog 2000

Мобилен вентилатор

Вентилатор за спешни случаи с постоянен обем и контролирано време.

Предназначен за пациенти с дихателен обем започващ от 100mL.

КИЛИ МЕД ООД  © 2013